II LO
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik rekrutacja do liceum
MATURA 2020
Sukcesy

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

WSPÓŁPRACA

              
              
                 

                     

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


24 listopada 2010 r. w Gimnazjum Dwujęzycznym odbyło się współzawodnictwo szkół gimnazjalnych realizowane w ramach programu „ Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
W zawodach wzięły udział trzy szkoły: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 6 oraz Gimnazjum Dwujęzyczne.
Program został opracowany w celu:

 1. Uwrażliwienia młodzieży na aspekt bezpieczeństwa-odpowiedzialności za siebie  
  i innych.
 2. Podniesienia sprawności fizycznej uczniów.
 3. Wyrabiania pozytywnych postaw i wzbudzania motywacji do aktywnego stylu życia. 


Współzawodnictwo obejmowało:

 1. Konkurs na plakat ph. „ Zagrożenia życia ”. 
 2. Konkursy sportowe w formie wyścigów rzędów.
 3. Konkurs rozwiązywania krzyżówek nt. zdrowia i zdrowego stylu życia.  


W ogólnej klasyfikacji najwięcej punktów uzyskała drużyna z Gimnazjum nr 6, zajmując I miejsce.
II miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum Dwujęzycznego.
III miejsce drużyna reprezentująca Gimnazjum nr 2
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Tarnowa.
Dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Galeria z wydarzenia 

 

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to projekt indywidualnie dostosowywany do potrzeb szkoły, którego realizacja pozwala na uzyskanie honorowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu są przede wszystkim Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice – jako przedstawiciele Szkoły oraz Policja, Kuratorium Oświaty i Urząd Miasta.
Podstawą realizacji programu jest właściwa komunikacja między partnerami, oraz zrozumienie wspólnych celów.


Celem podejmowanych działań jest:


 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale również w środowisku
 • kształtowanie świadomości współistnienia w społeczności szkolnej i lokalnej
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad 
 • promowanie pozytywnych zachowań oraz zdrowego stylu życia.

Pierwszym etapem realizowanego projektu było przeprowadzenie ankiet wśród Uczniów, Nauczycieli i Rodziców. 
Ankiety wypełniło 215 uczniów w tym 52 uczniów gimnazjum oraz 163 uczniów liceum. Ankiety przeprowadzono również wśród 34 nauczycieli oraz 76 rodziców.
Zdecydowana większość ankietowanych uczniów ( 86 %) stwierdziła, że nie była ofiarą przemocy w szkole lub jej okolicy. 100 % ankietowanych nauczycieli twierdzi, że szkoła jest bezpieczna. W opinii rodziców szkoła jest miejscem bezpiecznym (97%).

 

Wyniki ankiet  - marzec 2010

Wyniki ankiet - kwiecień 2012 

WYNIKI ANKIET - MAJ 2016


Historia projektu:

 1. Przystąpienie do realizacji projektu – IX 2009 r. 
 2. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, uczniów i nauczycieli oraz opracowanie wyników I – III 2010 r.
 3. Spotkanie zespołu redagującego Zintegrowany Plan Działania – 17 III 2010 r. 
 4. Zorganizowanie w szkole „Dnia życzliwości” – 30 IV 2010 r. 
 5. Audyt – 18 V 2010 r.
 6. Debata oxfordzka na temat bezpieczeństwa oraz zapobiegania przemocy rówieśniczej – 26 V 2010 r.
 7. Zdobycie certyfikatu "Szkoła Promujaca Bezpieczeństwo" - 23 IX 2010 r.
 8. "Dzień życzliwości" - zbiórka pieniedzy na rzecz schroniska dla zwierząt -  6 X 2010 r.
 9. Współzawodnictwo szkół gimnazjalnych - 24 XI 2010 r. 
 10. Konkurs filmowy „Młodzież przeciwdziała przemocy” XII 2010 r.– III 2011 r.  
 11. 16 Dni Przeciwko Przemocy 25 XI – 10 XII 2011 r.
 12. Wizyta gimnazjalistów w szpitalu Św. Łukasza – 19 XII 2011 r.
 13. Dzień życzliwości – zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy – 09 II 2012 r.
 14. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, uczniów i nauczycieli oraz opracowanie wyników III – IV 2012 r.
 15. Spotkanie zespołu opracowującego aneks do Zintegrowanego Planu Działania 
  – 27 III 2012 r.
 16. Debata oxfordzka: Istnieją granice wolności słowa – 16 IV 2012 r.
 17. Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców, uczniów i nauczycieli oraz opracowanie wyników III – IV 2012 r.
 18. Spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - 27.03.2012 r. 
 19. Audyt - 23.04.2012 r. 
 20. Wręczenie Certyfikatu 11.09.2012 r. 
 21. Jasełka przygotowywanie przez ucz. klasy II b i przedstawione podczas spotkania z dziećmi przebywającymi w szpitalu Św. Łukasza 
  31.01.2013 r.
 22. Profilaktyka z pasją – zorganizowanie zajęć z przedstawicielami Stowarzyszenia Arka Noego nt. uzależnienia od narkotyków i alkoholu 7.03.2013 r.  
 23. Zorganizowanie Dnia Życzliwości – pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2013 r.
 24. Zorganizowanie konkursu plakatowego KULTURA – dla mnie i ode mnie – marzec 2013 r.
 25. Zorganizowanie debaty oxfordzkiej, w której wzięli udział uczniowie I LO i II LO - 18. 04. 2013 r.
  Teza debaty: Stosowanie środków dyscyplinujących wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole
 26. 2 grudnia 2013 r. odbyło się  spotkanie z Edukatorem Diabetologicznym Panią Krystyną Szubą.
 27. 30 stycznia 2014 roku był dniem, w którym w naszej szkole przy współpracy z firmą Audiofon została przeprowadzona kampania profilaktyczna SŁUCHAJ CISZEJ, GŁOŚNIEJ MYŚL dotycząca ochrony słuchu.
 28. 6 marca 2014 r. w naszej szkole odbyła się debata w stylu oksfordzkim. Wzięli w niej udział uczniowie uczestniczący w projekcie „Tarnowska Liga Debatancka”. Teza debaty brzmiała: Wygląd świadczy o człowieku.
 29. 26 maja 2014 roku, odbył się w naszej szkole DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI– Dzień rozdawania złotych myśli.  
 30. W maju 2014 r. uczniowie liceum i gimnazjum opracowali zbiór zasad, które obowiązują 
 31. w naszej szkole, czyli Szkolny Kodeks Postępowania Moralnego.
 32. 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00 włączyliśmy się o ogólnopolską akcję, wykonując przez 60 sekund GEST wolności, nazwany ZRYWEM WOLNYCH SERC.
 33. W dniach 24 – 28 listopada 2014 roku, nasza szkoła przyłączyła się do  Kampanii profilaktycznej ,,Biała Wstążka", tym samym wyrażając sprzeciw wobec stosowania przemocy. 
 34. 12 lutego 2015 roku zorganizowany został Dzień życzliwości – Dzień rozdawania miłych słów.
 35. 1 czerwca 2015 roku – ogólnopolska akcja profilaktyczna Zryw Wolnych Serc.  Zatrzymaliśmy się na chwilę, kładąc prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijając wspólnie jego rytm.
 36. Czerwiec 2015 roku  zorganizowanie konkursu – kartka z pamiętnika dot. nieakceptowanego przez grupę rówieśnika. 
 37. 29 maja 2015 roku  zorganizowanie w szkole Dnia promującego niepalenie: wykonanie plakatów dot. profilaktyki palenia papierosów oraz rozdawanie ulotek z informacjami na temat szkodliwości palenia papierosów. 

 38. Udział uczniów liceum w Kampanii „Stop pijanym kierowcom” – wrzesień 2015 rok. 
 39. Zajęcia profilaktyczne dot. przemocy w rodzinie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kropla Słońca -  październik 2015 rok.  
 40. Włącznie się w realizację zadań w ramach programu „Profilaktyka a Ty”, realizowanego przez KM Policji. Zorganizowanie grupy młodzieży do udziału w przedstawieniu profilaktyczno – edukacyjnym „Sekret”, wystawianego przez tarnowską grupę młodzieży  w Tarnowie, Krakowie i Warszawie – październik 2015 rok. 
 41. Program profilaktyczny „Godność człowieka”, zajęcia zrealizowane przez policjanta p. Stanisława Koćwina – październik 2015 rok.  
 42. Kampania „Biała wstążka” – listopad, grudzień 2015 rok. Organizacja w szkole tygodnia przeciwdziałania przemocy:
  • Przeprowadzenie pogadanek dla młodzieży na temat przemocy.
  • Zorganizowanie dnia solidarności z ofiarami przemocy (biały dzień).
  • Udział  młodzieży naszej szkoły w marszu „Przemóc przemoc” przeciw przemocy zorganizowanego ulicami miasta.
  • Zorganizowanie konkursu literackiego pn.  ,,Wznieś serce ponad zło”.
 43. Realizacja lekcji edukacyjno-profilaktycznych „Narkotyki a odpowiedzialność”– listopad 2015 r. – styczeń 2016 rok.
 44. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych opartych na prezentacji „Ćwiczenia na dobrą pamięć” – warsztaty poświęcone technikom uczenia się i sposobom radzenia sobie ze stresem, szczególnie przed egzaminami w klasach trzecich –  marzec, kwiecień 2016 rok. 
 45. Realizacja projektu ,,Trzymaj Formę”– w  ciągu całego roku szkolnego. 
 46. Udział uczniów gimnazjum w Konkursie Spektakli Profilaktyczno-Edukacyjnych w ramach Międzypowiatowego  Turnieju Młodzi i Bezpieczni, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku. Przygotowanie uczniów do konkursu profilaktycznego w Konkursie Spektakli Profilaktyczno-Edukacyjnych, zajęcie II miejsca – marzec 2016 rok. 
 47. Światowy Dzień bez Papierosa zorganizowany w szkole – maj 2016 rok.  
 48. Zorganizowanie konkursu pn. ,,Profilaktyka widziana oczami młodzieży” – maj, czerwiec 2016 rok. 
 49. Włączenie się w akcję ,,Zryw Wolnych Serc” Ogólnopolski głos profilaktyki. – czerwiec 2016 rok.
 50. Włączenie się uczniów liceum w zorganizowany przez Straż Miejską w Tarnowie happening „Zamień promile na ciekawsze chwile” –  czerwiec 2016 rok. 
 51. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej uzależnień ,,Media - uzależnienia” dotyczącej  korzystania z mediów – czerwiec 2016 rok. 
 52. Zorganizowanie konkursu pn. ,,Profilaktyka widziana oczami młodzieży” – maj, czerwiec 2016 rok. 
 53. Lekcje profilaktyczno-edukacyjne zrealizowane przez pedagoga, psychologa szkolnego  nt.: wzajemnych relacji, kultury słowa oraz komunikacji międzyludzkiej; przestrzegania norm społecznych; uzależnień; zainteresowań, samooceny oraz wzmocnienia pozytywnych cech; zajęcia integracyjne w klasach pierwszych – w  ciągu całego roku szkolnego.
 54. Udział w II edycji Kampanii „Stop pijanym kierowcom. Razem dla bezpieczeństwa publicznego” – szkolenie, testy, instruktaże – wrzesień 2016 rok.
 55. Przeprowadzenie  programów profilaktycznych „Godność człowieka” Spotkania uczniów z policjantem Stanisławem Koćwinem – wrzesień, październik 2016 rok.
 56. Zorganizowanie w szkole Kampanii Biała Wstążka, w ramach której przedstawione zostały prezentacje dla młodzieży na temat przemocy oraz zorganizowany został Biały dzień, jako wyraz sprzeciwu wobec stosowania przemocy i agresji  –  listopad, grudzień 2016 rok.

 HITORIA PROJEKTU 2012/2013 (format *.pdf)

 W ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w dniu 17.03.2010 r. odbyło się spotkanie zespołu redagującego Zintegrowany Plan Działania, w którym uczestniczyli :

 1. Halina Pasternak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
  Nr 2 w Tarnowie
 2. Urszula Blicharz – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie
 3. Iwona Wiatr – Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa
 4. Anna Zygucka – pedagog szkolny  
 5. Paula Pilarska – psycholog szkolny
 6. Ewa Kawa – przewodnicząca Rady Rodziców
 7. Małgorzata Klich – koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole
 8. Olga Godek i Krzysztof Januś – przedstawiciele samorządu uczniowskiego
 9. mł. asp. Robert Kozak – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie.


Na podstawie analizy ankiet określono działania, które będą realizowane w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Jako najważniejsze wymienić należy:

 1. Przeprowadzenie konkursu na film, którego tematem będzie problem przemocy rówieśniczej oraz zaprezentowanie filmów na debacie z udziałem uczniów.
 2. Zorganizowanie debaty oxfordzkiej na temat bezpieczeństwa, zapobiegania przemocy rówieśniczej, zdrowego stylu życia.
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie projektu promującego zdrowy styl życia, bezpieczeństwo osobiste – rozgrywki sportowe w różnych konkurencjach, zorganizowanie marszu.  
 4. Zorganizowanie w szkole cyklicznego „Dnia życzliwości” .

 

 

 

 

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta