II LO
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami (Adam Mickiewicz)

O SZKOLE

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
ul. Mickiewicza 16

tel./fax: (014)655-88-95
księgowość: 655-88-94
E-mail: sekretzso2@umt.tarnow.pl
Rada Rodzicow
e-dziennik rekrutacja do liceum
MATURA 2020
Sukcesy

GODZINY ZAJĘĆ

0. 7.10 - 7.55
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35 - długa przerwa
3. 9.45 - 10.30
4. 10.35 - 11.20 - długa przerwa
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 14.55 - 15.40
10. 15.45 - 16.30

PRZYDATNE LINKI

 
  OKE
 
  CKE
 
 
 
Gimnazjum Dwujęzyczne
MYP

WSPÓŁPRACA

              
              
                 

                     

O SZKOLE

Patron liceum

1488-1561),kasztelan wojnicki, hetman wielki koronny i wojewoda ruski od 1527, wojewoda krakowski od 1535, kasztelan krakowski od 1536. Dowodził w zwycięskiej bitwie nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra Raresza pod Obertynem (1531). W czasie wojny litewko- rosyjskiej 1534-1535 wydał rozkaz ścięcia 1400 wziętych do niewoli obrońców ruskiej twierdzy Starodub. Zwolennik Habsburgów i Szydłowieckich, przeciwnik królowej Bony, Piotra Kmity i szlacheckiego obozu reform. Autor traktatu o sztuce wojennej Consilium rationis bellicae (1558).

Misja szkoły

Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy ; praca, by się zmartwychwstało.

Gimnazjum Dwujęzyczne Św. Kingi i II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie to wspólnota uczniów i nauczycieli, których ,,Mała Ojczyzna’’ jest Ziemia Tarnowska, i którzy pragną kontynuować 100 – letnią tradycję dydaktyczno – wychowawczą swej Alma Mater w duchu tolerancji, poszanowania pracy, piękna i uczciwości.

Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska ZSO nr 2 w Tarnowie

 • Dyrektor  - mgr Halina Pasternak
 • Wicedyrektor  - mgr Beata Klimkiewicz - Świder
 • Wicedyrektor - mgr Jadwiga Kuczek


Język Polski

 • mgr J. Olszewski
 • mgr M. Jarmuła
 • mgr L. Pyzińska-Stych
 • mgr B. Klimkiewicz-Świder
 • mgr A. Starostka
 • mgr A. Lipińska

Historia

 • mgr D. Słomska
 • mgr J. Stych
 • mgr B. Poręba
 • mgr B. Zalewska

 

Rada Rodziców

Uwaga! Zmiana Rachunku Bankowego


Bank BZWBK - obecnie Santander (obowiązuje od 1.09.2018 r.)

Główny rachunek Rady Rodziców : 64 1090 2590 0000 0001 3561 0665

Rachunek klas IB :   20 1090 2590 0000 0001 3561 1457

 

Prezydium Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie  

 • Przewodniczący: Adam Czuba
 • Zastępca: Krzyształowicz Marta
 • Skarbnik: Jan Sabat
 • Sekretarz: Jackowska Renata
 • Skarbnik IB: Kochańczyk Marta

 

Historia szkoły - do roku 1991

Historia szkoły


Szczególne miejsce w dziejach szkoły zajmuje Jan Amor Tarnowski (1488-1561), hetman wielki koronny, który pragnął, "by talenty i młodzież w szkołach publicznych mogły być kształcone, należycie kierowane i wychowywane". Wielkie zasługi dla szkoły miał także ksiądz Wojciech Kaszewicz. Dzięki jego fundacji szkoła tarnowska została podniesiona do rangi średniej i postawiona w rzędzie czołowych kolonii akademickich.

Uczniowie tarnowskiej "akademii" wywodzili się z rodzin szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. W 1784 roku Kolonia Akademicka w Tarnowie została włączona w austriacki system szkolny i nadano jej oficjalną nazwę: c. k. Gimnazjum (cesarsko-królewskie). W roku szkolnym 1849/50 wprowadzono do Gimnazjum po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Pierwsza matura w tarnowskim Gimnazjum odbyła się w dniach 1-7 października 1850 roku. 4 października nastąpiło uroczyste otwarcie okazałego gmachu szkolnego przy ul. Seminarskiej. Mimo otwarcia filii gimnazjum chętnych było tak wielu, że postanowiono otworzyć kolejne gimnazjum. Tak doszło do powstania drugiej tego typu szkoły średniej w Tarnowie, której kontynuację stanowi II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO.

Wybitni absolwenci

Kalendarium szkoły 2001-2017

Rok szkolny 2000/2001

 

 • październik 2000 - powołano Komitet Organizacyjny obchodów 100 –lecia szkoły,
 • 19 października 2000- organizacja referendum w sprawie projektu ustawy o powołaniu Fundacji Edukacji Narodowej
 • listopad 2000- powstanie koła z Socratesem na Ty
 • 22 marca 2001 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie, w skład którego wchodzą II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi,
 • 29 marca 2001- spotkanie uczniów z panią Stanisławą Wiatr-Partyką - prezesem Polskiego Związku Sybiraków Polskich oddział w Tarnowie,
 • 9 kwietnia 2001 - w Tarnowskim Teatrze zainaugurowano obchody stulecia II LO,
 • 19 kwietnia 2001 - współorganizacja konkursu powiatowego Zbigniew Herbert  –życie i dzieło (główny organizator Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza oddział w Tarnowie),
 • 20 kwietnia 2001 - II Liceum zorganizowało pierwsze w historii Drużynowe Mistrzostwa Tarnowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu; udział w nich wzięli uczniowie z piętnastu szkół; współorganizatorami byli Urząd Miasta Tarnowa, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnowski Szkolny Związek Sportowy,

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - HISTORIA

Samorząd Uczniowski to organizacja, która bardzo prężnie działa na terenie szkoły. Tworzy go zarówno wspólnota uczniowska, jak i opiekunowie z ramienia grona pedagogicznego, którzy z zapałem i poświęceniem wspomagają i koordynują działalność uczniowską.

Opiekunami SU w ciągu ostatnich 10 lat były: mgr Jadwiga Kuczek, mgr Anna Kumor-Wrona, mgr Elżbieta Polek, mgr Anna Grzywacz-Karasińska oraz mgr Monika Kostecka, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Samorząd działa na podstawie wewnątrzszkolnych zasad organizacyjnych, charakterystycznych dla takiego typu organizacji uczniowskiej. Na początku każdego roku szkolnego odbywają się wybory, które wyłaniają Prezydium SU.

 

 • 2001/2002 Iwona Kępińska, Piotr Gacoń
 • 2002/2003 Piotr Gacoń, Anna Grębosz
 • 2003/2004 Daniel Włoch
 • 2004/2005
  • Przewodniczący: Marcin Jakubas, kl. I b
  • Zastępca: Natalia Pabijan, kl. II f
  • Skarbnik: Ewelina Galas, kl. II a
  • Sekretarz: Klaudia Kubisztal, kl. I c
 • 2005/2006
  • Przewodniczący : Marcin Jakubas, kl. II b
  • Zastępca: Konrad Kras, kl. I b
  • Skarbnik: Ewelina Galas, kl. III a
  • Sekretarz: Klaudia Kubisztal, kl. II c
 • 2006/2007
  • Przewodniczący : Konrad Kras, kl. II b
  • Zastępca: Karolina Pelc, kl. I f
  • Skarbnik: Agnieszka Banaś, kl. I b
  • Sekretarz: Dorota Pikul, kl. I d
 • 2007/2008 
  • Przewodniczący Szymon Pabian, kl. II b
  • Skarbnik: Agnieszka Banaś, kl. II b
  • Sekretarz: Jagoda Rall, kl. I d
 • 2008/2009
  • Przewodniczący: Jagoda Rall kl II d
  • Zastępca: Mateusz Madejski, kl. II e
  • Skarbnik: Rafał Barabaś, kl. IIe
  • Sekretarz: Rafał Barabaś, kl. II e
 • 2009/2010 
  • Przewodniczący: Krzysztof Januś kl. II a
  • Zastępca: Michał Włodarczyk, kl. II d
  • Skarbnik: Gabriela Kopeć, kl. IIe
 • 2010/2011 
  • Przewodniczący: Anna Włodarczyk kl.II d
  • Zastępca: Karolina Orszulak kl. II e
  • Skarbnik: Agnieszka Potępa, kl. I a
  • Sekretarz: Justyna Czochara, kl. II c
 • 2011/2012
  • Jędrzej Jarosz – przewodniczący
  • Agnieszka Potępa – zastępca przewodniczącego
  • Andrzej Paw – skarbnik/sekretarz
 • 2012/2013
  • Mateusz Potempa– przewodniczący
  • Klaudia Olszówka– zastępca przewodniczącego
  • Gabriela Lis– skarbnik/sekretarz
 • 2013/2014
  • Aleksander Stós– przewodniczący
  • Weronika Kolewa– zastępca przewodniczącego
  • Dawid Wawrzon– skarbnik
  • Natalia Kocoł - sekretarz
 • 2014/2015
  • Sebastian Barnaś - przewodniczący
  • Karolina Olszówka  - zastępca przewodniczącego
  • Paulina Klonowicz  - sekretarz 
 • 2015/2016
  • Krzysztof Kuboń  - przewodniczący
  • Paulina Brzęk - zastępca przewodniczącego 
  • Alicja Szczerba - sekretarz
 • 2016/2017
  • Krzysztof Kuboń– przewodniczący 
  • Wiktoria Sadlik– zastępca przewodniczącego
  • Gabriela Kural - sekretarz
 • 2017/2018
  • Przewodniczący: Franciszek Nosal
  • Zastępca przewodniczącego I: Jerzy Małek
  • Zastępca przewodniczącego II: Kamil Chwaliszewski
  • Sekretarz/Skarbnik: Sandra Wróblewska
  • Doradca: Gabriela Kural
 • 2018/2019
  • Wiktor Fogel – przewodniczący 
  • Wiktoria Michoń – zastępca przewodniczącego
  • Klaudia Fikas – sekretarz
  • Oskar Myrta - skarbnik
  • Kamil Chwaliszewski - doradca
  • Gabriela Płachno – doradca
  • Franciszek Nosal – doradca
  • Hubert Bajer - doradca
  Sekcja dekoracyjna : Weronika Misterkiewicz, Martyna Drwal, Natalia Kapa, Natalia Kolak, Antonina Krzyształowicz, Dominika Buczek, Wiktoria Kozioł.

 

 

Wiodące cele, jakie wyznaczył sobie SU, to przygotowanie młodego człowieka do dokonywania świadomych wyborów życiowych, kształtowanie odpowiedzialności za tworzenie środowiska szkolnego i lokalnego, budowanie właściwych relacji interpersonalnych, zachęcanie do aktywności i kreatywnego spojrzenia na otoczenie. Priorytetem w podejmowanych działaniach stało się uwrażliwienie uczniów na problemy innych ludzi i tworzenie postawy humanitarnej. Działalność charytatywną SU najlepiej obrazuje sentencja Paulo Coelho: To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.

Na przestrzeni 10 lat SU przeprowadził szereg akcji, niosących pomoc i wsparcie ludziom w potrzebie. Jedną z najstarszych akcji jest Góra Grosza, organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Zebrane przez uczniów fundusze przekazywane są na pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los. Kolejną inicjatywą SU jest przygotowywanie paczek mikołajkowych w ramach akcji "Wszystkie dzieci są kochane". SU cykliczne włącza się w przeprowadzanie zbiórek żywności we współpracy z PKPS w Tarnowie i Bankami Żywności oraz w akcję Pola nadziei, polegającą na sprzedaży kwiatów oraz prac własnoręcznie wykonanych przez uczniów. Uzyskane fundusze przekazywane są Tarnowskiemu Hospicjum Domowemu. Od roku 2006 SU włącza się w zbiórkę pieniędzy pod hasłem Dar Serca – Spieszmy się kochać bliźnich z przeznaczeniem na wigilię dla bezdomnych z Tarnowa i okolic. Kolejnym przedsięwzięciem, które na stałe weszło w ramy działalności SU, jest akcja Pluszak we współpracy z PWSZ w Tarnowie. Oprócz przeprowadzania stałych kampanii charytatywnych uczniowie II LO podejmowali także jednorazowe działania, mające na celu pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Przykładem tego jest przeprowadzenie w roku szkolnym 2003/04 sprzedaży cegiełek, z której dochód przeznaczony był dla chorego Michała Wyki, a w 2007 dla ucznia ZST w Tarnowie, który uległ ciężkiemu wypadkowi. W 2004 r SU nie został obojętny na wydarzenia, jakie rozegrały się w Azji, gdzie tysiące osób zginęło lub straciło dom po przejściu fali tsunami. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy i uzyskaną kwotę wpłacono na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Oczywiście SU od samego początku aktywnie włącza się w działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo ciekawą inicjatywą było przystąpienie do programu Adopcja na odległość, polegającego na wspomaganiu dzieci z ubogich krajów. Comiesięczne wpłaty pieniężne na specjalne konto pozwoliły na edukację dzieci, które nie mają możliwości zdobycia wykształcenia z powodu biedy i zacofania, jakie panują w ich kraju. W październiku 2006 roku w związku z tragiczną sytuacją w Sierra Leone SU przystąpił do wielkiej akcji Przepustka do życia, polegającej na zbieraniu funduszy na zakup szczepionek ratujących życie dzieciom z najbiedniejszego kraju na świecie. Akcja trwała trzy dni. W pierwszym i drugim dniu przeprowadzono kampanię informacyjną na temat sytuacji panującej w Sierra Leone połączoną ze zbiórką pieniędzy. Ostatnim etapem było zorganizowanie charytatywnego meczu piłki nożnej, rozegranego między drużyną złożoną z nauczycieli a drużyną uczniów. Obok działalności charytatywnej SU promuje wszelkie przedsięwzięcia proekologiczne. Organizuje corocznie akcje Sprzątanie świata, przeprowadza zbiórki zużytych baterii, butelek plastikowych i makulatury. W roku szkolnym 2003/4 nasi uczniowie wzięli udział w konkursie Selektywna zbiórka odpadów to nam się opłaca zorganizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Kolejnym obszarem działalności SU jest promowanie postawy prospołecznej i prozdrowotnej, stąd włączenie się SU w miejskie akcje profilaktyczne. W roku szkolnym 2007/08 przygotowano i przeprowadzono w ramach kampanii antyuzależnieniowej Złącze turniej piłki nożne. W celu stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole i dania możliwości zaprezentowania swoich talentów, podejmowano różne akcje. Przykładem może być cykliczne organizowanie walentynek, andrzejek, wyborów najsympatyczniejszej uczennicy i najsympatyczniejszego ucznia szkoły, wigilie klasowe, Pierwszy Dzień Wiosny, Przegląd Talentów. SU podejmuje także inicjatywy związane z kultywowaniem tradycji patriotycznej. Przedstawiciele samorządu biorą udział w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia dla Polski, m.in. Światła Pamięci, Tarnowski Gwiaździsty Szlak Czystych Serc (podziękowanie za pontyfikat Jana Pawła II ), Święto Niepodległości. Uczniowie pamiętają także o nieżyjących nauczycielach, którzy swą postawą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju szkoły. Opieką objęto na przykład grób dyrektora Jana Leńka oraz Stanisławy Czarnieckiej na Starym Cmentarzu. SU od wielu lat patronuje Współzawodnictwu klas. Konkurs ten ma na celu zaktywizowanie uczniów II LO i Gimnazjum Dwujęzycznego oraz promowanie rzetelnej i systematycznej nauki, uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym klasy i szkoły oraz pracy w organizacjach społecznych. Każdej klasie przyznawane są punkty w następujących kategoriach: wystrój sali, zbiórka baterii, zbiórka plastików, czytelnictwo, średnia klasy, frekwencja. SU brał udział w licznych spotkaniach dotyczących zagadnienia funkcjonowania samorządów uczniowskich w szkołach, i tak w 2002/3 w XIV Forum Samorządów Szkół Ponadgimnazjalnych, w kwietniu 2004 w warsztatach „Działalność SU”, mających na celu wypracowanie modelowego regulaminu samorządu i ordynacji wyborczej, które odbyły się w Nowym Sączu, w VII Międzyszkolnej Konferencji Forum Szkolnego Dialogu na temat Praca nad sobą – kluczem do sukcesu osobistego, zorganizowanej przez Pałac Młodzieży w Tarnowie. Mając na uwadze propagowanie idei samorządności wśród młodzieży, samorząd II LO skierował swoich przedstawicieli do pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta. W I kadencji MRM w latach 2007-2009 członkami byli Mateusz Czosnyka oraz Mateusz Chmielarz, w drugiej kadencji 2009-2011 Mateusz Trytek (przewodniczący MRM). Warto podkreślić, że nasi uczniowie prężnie działali, wykazując się dużą kreatywnością. Przykładem jest Mateusz Czosnyka - współautor projektu I Ogólnopolskie Forum Młodych Samorządowców. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 28 tysięcy euro. Dzięki uzyskanym funduszom zorganizowano spotkanie młodych samorządowców w Tarnowie, w czasie którego odbyły się debaty Open Space, dotyczące zagadnień samorządności młodzieżowej oraz miejsca i wpływów młodzieży w EU. Także dzięki naszym przedstawicielom w radzie - Mateuszowi Czosnyce i Mateuszowi Chmielarzowi przekazano petycję dotyczącą budowy hali sportowej dla II LO Radzie Miasta Tarnowa. Tę inicjatywę młodzieży pozytywnie zaopiniowała w październiku 2008 Komisja Praw MRM 75. Z inicjatywy SU zorganizowano w roku szkolnym 2001/02 konkursy Belfer Roku oraz Naj. Pierwszy z nich miał wyłonić nauczyciela cieszącego się największą sympatią społeczności uczniowskiej. Zwyciężczynią została pani mgr Władysława Małopolska. Konkurs na Naj Roku dotyczył uczniów; zaszczytny tytuł przypadł Pawłowi Smorczewskiemu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się też impreza Wybory Miss Szkoły, która odbyła się 4 lutego 2002 roku. Została ona połączona z akcją proekologiczną i była eliminacją do ogólnopolskiego konkursu Polska Dziewczyna 2002. Wybory przebiegały pod hasłem Piękno, Zdrowie, Sport, - Narkotykom-Nie. Opiekę nad konkursem sprawowała pani mgr Anna Kumor-Wrona oraz dr Zygmunt Fura z Rores Models. Imprezę prowadzili: Paulina Kopeć i Mateusz Nowak( klasa III a). Kandydatkami do tytułu najpiękniejszej były: Patrycja Antosz, Aneta Góra, Karolina Maj, Dominika Mastalarz, Anna Sokołowska, Anna Sosin, Jowita Wojciechowska. Uczestniczki zmagań musiały odpowiedzieć na pytania z zakresu ekologii oraz wykonać B ćwiczenia na równoważni. W przerwach między poszczególnymi konkurencjami wystąpił kabaret „Swoboda” w składzie Paweł Smorczewski, Michał Skwron, Bartek Stankiewicz, prezentując sposób radzenia sobie kandydatek w trudnych sytuacjach życiowych. W jury zasiedli: nauczyciele (pani Marta Rodo, pani Anna Kumor-Wrona, pani Małgorzata Klich), przewodniczący SU Piotr Gacoń oraz przedstawiciele społeczności szkolnej: Karolina Gniewek, Jakub Guratowski. Tytuł Miss uzyskała Jowita Wojciechowska, a wicemiss Dominika Mastalarz .

Historia szkoły - lata 1991-2013

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie (1991 - 2001). 

Historia szkoły w latach 1991-2001 została opisana w książce "II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie 1901-2001", część druga 1991-2001, której autorem jest Stanisław Piwowarski (uzupełnienie: Zarys Dziejów, część druga ). W ciągu 10 lat w naszej szkole zaszły duże zmiany. Bardzo szczególnym dniem dla uczniów, profesorów i absolwentów II L.O. był dzień 14 października 1992r. Sztandar należący przed wojną do Gimnazjum im. Błogosławionej Kingi, w tym właśnie dniu po raz pierwszy od czasów wojny został przywrócony do życia. II L.O. im. J.H.Tarnowskiego otrzymał uroczyście sztandar Bł Kingi ( obecnie świętej).

Dzięki staraniom dyr. Mirosława Swoszowskiego w 1993r. II L.O. zostało członkiem Towarzystwa Szkól Twórczych kierowane przez dr D. Nakoneczną, której zrzesza elitarne szkoły z całej Polski. W 1993r. utworzona klasę menedżerską pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Było to zasługą dyr. M Swoszowskiego, nauczyciela geografii M. Markowskiego, oraz dyr. Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania dr Z. Paszka. Do 2000r koordynatorem klas menedżerskich był M. Markowski, a od 2000r. wicedyrektor Marta Rodo.

Uczniowie tej klasy pogłębiają wiedze z matematyki, geografii, j. angielskiego w zwiększonej ilości godzin, oraz uczęszczają na zajęcia prowadzone przez wykładowców Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Po ukończeniu klasy czwartej, otrzymają świadectwo ukończenia kursu menedżerskiego. Uczniowie tych klas należą do "czołówki" szkoły pod względem wyników nauczania, ale przede wszystkim są dobrym organizatorem rożnych uroczystości, konkursów szkolnych. 85% uczniów z tych klas zdobywa indeksy renomowanych uczelni krajowych: AE w Krakowie, AGH, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1994r. została utworzona tzw. "klasa zerowa" - uczęszczali do niej uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej. Aby dostać się do takiej klasy trzeba było posiadać świadectwo klasy siódmej z wyróżnieniem oraz zdobyć odpowiednia ilość punktów na teście badającym predyspozycje językowe. Uczniowie klasy zerowej pogłębiali wiedze z języka angielskiego w ilości 14 godzin tygodniowo, po ukończeniu zerówki i zdaniu egzaminu wstępnego uczniowie rozpoczynali edukacje szkolna z intensywna nauka języka angielskiego w klasach o tym profilu w ramach nauczania matematyki, fizyki i historii wprowadzone były pojęcia w języku angielskim. W ciągu ostatnich 2 lat ( rok szkolny 1998-1999, 1999-2000) 60 uczniów z tych klas zdało egzamin FC i CAF. Dla klasy menedżerskiej autorskie programy opracowali: Marta Rodo ( matematyka), Rafal Bednarczyk, Stanisław Piwowarski, oraz Łucja Styś (historia), Mariusz Markowski ( geografia), Halina Prucnal - Papuga ( jez. angielski), Zbigniew Ogar ( jez. angielski, w tym Bisnes English). Autorami programów z języka angielskiego dla klasy z intensywnym programem nauczania tego języka były: Halina Prucnal - Papuga i Maria Trojanowska.

Uczniowie klas menadzerskich i z intensywna nauka jez. angielskiego co roku brali udział w 2tygodniowych obozach integracyjnych nad morzem lub w górach.

W ciągu 10 lat dyrektorem II LO byli: M. Swoszowski, M. Markowski, P. Turski. Od 1996r. dyrektorem szkoły jest Halina Pasternak. Dzięki której szkoła zaczęła być widoczna w Tarnowie i okolicy.

W 1997r. przypadła 200-tna rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego - Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. W związku z tym wydarzeniem Kuratorium Oświaty w Tarnowie ogłosiło konkurs pt. "Konkurs wiedzy o czasach i osobowych związanych z Mazurkiem Dabrowskiego". Organizatorem tego konkursu była nasza szkoła, a szczególnie uczniowie klas IIIa - menedżerskiej. Marta Rodo zadbała szczególnie o to, aby zwycięzcy otrzymali nagrody, które sponsorowali: DH "Zenit", "Honda", "Ricardpol". Przedstawiciele Kuratorium wyrazili szczególne podziękowania dla dyrekcji szkoły: Haliny Pasternak, oraz dla nauczycieli - organizatorów: Marty Rody, Jerzego Olszewskiego, Stanislawa Piwowarskiego, Lilianna Pyzinskiej-Stych, Grazyny Nowak.

W 1998 roku związku z dwusetną rocznica Adama Mickiewicza nasza szkoła była organizatorem Wojewódzkiego Konkursu "Adama Mickiewicza - Życie i dzieło". Głównymi organizatorami konkursu byli humaniści i historycy: K. Głąb, T.Ojczyk, J. Olszewski, L. Pizinska-Stych. S.Piwowarski, oraz dyr. H. Pasternak, wicedyrektor M. Rodo. Konkursowi towarzyszyła sesja naukowa poswiecona tworczosci Adama Mickiewicza, podczas której referaty wygłosili profesorowie UJ i Uś. W czerwcu 1999r. podczas wizyty Jana Pawla II w Polsce tuz przed kanonizacja Bl. Kingi uczniowie klas menadżerskiej z wych. M. Rodo (absolwentka tej szkoły) oraz ksiądz katecheta W. Fraczkiem zorganizowali w Sali Lustrzanej sesje "Rzecz o Błogosławionej Kindze". Była to uroczystość z władzami miasta, wiceprezydentem A Sasakiem, Gronem Pedagogicznym, Społecznioscią Uczniowska II LO, oraz absolwentkami dawnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Bl. Kingi.

Była wybitną kobietą, arystokratka ducha. Węgierką z urodzenia, Polka z wyboru. Na trwale związała się z fundacja Klasztoru Klarysek w Starym Sączu i inicjatywami górniczymi w Bochni i Wieliczce.

W latach 1997 - 1999 dyr. Szkoły H. Pasternak podpisała umowy z wyższymi szkołami: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, o połączonym egzaminie dojrzałości z egzaminem wstępnym na te uczelnie. Dzięki temu duża liczba uczniów zdobyła indeksy powyższych uczelni, głownie z klas menedżerskich, oraz klas z intensywna nauka j. angielskiego.

Współpraca II LO i Towarzystwa im. Adama Mickiewicza zaowocowała wspólnym zorganizowaniem kolejnego konkursu w 2001r. "Zbigniew Herbert - życie i dzieło" Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Krystyna Glomb - przewodnicząca, Lilianna Pyzińska-Stych, Bolesław Burzawa i Jerzy Olszewski. Wielka, choć niematerialna nagrodę stanowiło przesłanie, jakie na prośbę Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza wystosowała do uczestników konkursu wdowa po wielkim poecie - Katarzyna Herbert. W organizacje konkursu zaangażowali się: dr Halina Pasternak, wicedyrektor Marta Rodo, Dorota Michalik, poloniści i uczniowie. W ramach organizowanych przez Tarnowskiego Centrum Kultury spotkań z Sybirkami, młodzież II LO spotkała sie z prof. Stanislawa Wiatr-Partyka, która również zapoznała z tematyka "Golgota Wschodu" uczniów nowopowstałego koła "Z Sokratesem na Ty"

Istotna role edukacyjna i wychowawcza odegrały powstałe niedawno: Koło Przyjaciół Lwowa i Kresów Połudiowo-Wschodnim oraz Klub Europejski. W szkole Koło organizowało zbiorki darów, które następnie jako prezenty mikołajkowe, świąteczne, a nawet walentynkowe zostały zawiezione dla polskich dzieci na Ukrainie. Członkowie Kola byli tez uczestnikami wycieczek do Lwowa i Krzemieńca. Opiekunami Klubu Europejskiego byli M. Trojanowska i St. Piwowarski. Członkowie Klubu byli organizatorami bardzo ciekawych imprez pod nazwa "Spotkanie z Europa" Pierwszym z nich był "Wieczorek Wloski", którego celem była prezentacja Kultury zwyczajów i stylu życia mieszkańców Włoch.

Kolejnym przedsięwzięciem był "Wiecozrek Austryjacki". Spotkanie rozpoczęło się walcem wiedeńskim, a następnie zaprezentowana została cześć artystyczna przedstawiająca zwyczaje i tradycje panujące w Austrii.

Jak każdego roku, tak i na początku III tysiąclecia Kolo Historycznego pod opieka pani Łucji Styś uczestniczyło w uroczystościach związanych z rocznica Powstania Styczniowego. Na zaproszenie światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Kolo Historyczne uczestniczyło w spotkaniu z oficerami AK.

W 2000r. w naszej Szkole odbył się Xii Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkol średnich. Organizatorem konkursu był Zakład Metodyki nauczania chemii UJ. Głównym organizatorem była Lidia Homińska.

Każdego roku 2 kwietnia na pamiątkę dnia, w którym Jan Tarnowski został hetmanem wielkim koronnym obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły.

9 kwietnia 2001r. w Tarnowskim Teatrze zorganizowano uroczystość Dnia Patrona i zainaugurowano obchody stulecia II LO. Ponadto, w związku z przypadająca w 2001r. 440-tą rocznica śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęta obchody Roku Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Władz Miejskich, instytucji i organizacji wraz z prezydentem Jozefem Rojkiem. Prezydent wręczył dyrektor II LO Halinie Pasternak okolicznościowy list z życzeniami. Następnie młodzież szkolna pod kierunkiem Lilianny Pyzińskiej - Stych zaprezentowała montaż słowno - muzyczny pt. "Gwiazdka Leliwitow" W związku z obchodami Roku Patrona Zorganizowane zostały: Konkurs plastyczny oraz Mistrzostwa Tarnowa w pływaniu. Tematem Konkursu plastycznego był "Tarnów miastem Hetmana Jana Tarnowskiego". Patronem Konkursu był Urząd Miasta Tarnowa Wydział Edukacji i Sportu, natomiast koordynatorem była pani Grażyna Nowak.

W kwietniu 2001r. Liceum było głównym organizatorem pierwszych w historii Drużynowych Mistrzostw Tarnowa Szkol ponadgimnazjalnych w pływaniu. Udział w nich wzięli uczniowie z piętnastu szkol. Współorganizatorami byli także Urząd Miasta Tarnowa, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Tarnowski Szkolny Związek Sportowy. Bezpośrednio odpowiedzialna za przebieg imprezy na krytej pływalni tarnowskiej Unii była Małgorzata Klich.

Reforma systemu edukacji oraz założenia strategii oświatowej Tarnowa spowodowały działania dyrektor Halina Pasternak zmierzające do powołania przy II LO Gimnazjum Dwujęzycznego. Starania Haliny Pasternak w sprawie utworzenia takiego gimnazjum opierały się na doświadczeniach II LO w prowadzeniu tego typu klas. Gimnazjum językowe przewiduje dwie klasy - dwujęzyczna oraz z poszerzonym programem języka francuskiego. W klasie dwujęzycznej angielski będzie drugim językiem nauczania oraz wprowadzone zostaną elementy tego języka podczas nauki biologii, matematyki i fizyki.

W dniu 1.IX. 2001r. tarnowscy radni podjęli decyzje w sprawie utworzenia Zespołu Szkol Ogólnokształcących nr. 2 w Tarnowie w skład którego wchodzi II LO im. H. J. Tarnowskiego i Gimnazjum Dwujęzyczne.

Dzięki staraniom Dyrekcji szkoła została odnowiona, nigdy nie błyszczała tak jak teraz. Widać operatywność dyrektora H. Pasternak, oraz wspomagające działania wicedyrektora: Marty Rodo.

W 2001r. II LO obchodzi swoje stulecie. Przygotowanie do tej jubileuszowej uroczystości rozpoczęły się znacznie wcześniej. W tym celu powołano Komitet Organizacyjny na czele którego stanęła wicedyrektor Marta Rodo. W skład Komitetu weszli: ks. Wiesław Fraczek, COr; Lidia Homińska; Krystyna Kozioł, Grażyna Nowak, Jerzy Olszewski, Bogdan Sapa, Jadwiga Starzec, Jadwiga Stec, Iwona Wiszewska - Zagata i Jerzy Zawartka.

 

6 października  2001 roku szkoła obchodziła setna rocznicę swojej działalności. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od poświęcenia  na terenie szkoły dwóch tablic : pierwszej upamiętniającej nauczycieli i uczniów II Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Hetmana Jana Tarnowskiego – poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny; drugiej ufundowanej przez wychowanków na okoliczność rocznicy. W uroczystościach wzięli udział władze Miasta Tarnowa z prezydentem Józefem Rojkiem. Obecny był biskup tarnowski Władysław Bobowski oraz dyrektorzy zaprzyjaźnieni z II LO.

Od  01 września 2001 roku zgodnie z uchwała Rady Miasta z dn. 22.III. 2001 roku II LO kontynuuje swoja działalność w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

W roku szkolnym 2002/2003  szkoła zaangażowała się w kampanie na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Działania te zostały uwieńczone przyznaniem szkole w maju 2003 roku tytułu  EuroSzkoła- Tarnów 2003 w ramach projektu Droga Tarnowa do zjednoczonej Europy. Bliższa Europa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa.

W tym też czasie nauczyciele II LO podjęli się realizacji dwóch projektów partnerskich w ramach programu Socrates Comenius: Rozwijanie Przedsiębiorczości wśród Młodych Europejczyków i Życie i Praca w Europie- Living and working in Europe.

Koordynatorem pierwszego projektu była pani mgr Marta Rodo, natomiast nauczycielami współpracującymi byli mgr Magdalena Gałecka, mgr Katarzyna Bronicka, mgr Ewa Okas oraz mgr Grzegorz Grabias. W projekcie pracowali uczniowie klas menadżerskich oraz klas dwujęzycznych. Szkołą koordynującą realizację projektu była Newham College of Furrher Education ( Wielka Brytania). Szkołami partnerskimi obok naszego liceum były: Institutto Statale Di Istruzione Tecnica, Commerciale ( Włochy) i Gymnazium V Kosicach( Słowacja) . W ciągu trzech lat podejmowano w ramach realizacji zadań projektowych  różnorodne działania: gra symulacyjna „TEES”, profesjonalne badania marketingowe rynku, opracowanie biznesplanu. Integralnym elementem projektu były wizyty partnerskie: Włochy ( 2004, 2005,2006), Wielka Brytania    ( 2003, 2005), Słowacja ( 2004, 2005).

Drugi projekt był realizowany w latach 2003-2006. Obejmował swoją tematyką zagadnienia związane z funkcjonowaniem miast, w których mieszczą się szkoły biorące udział w projekcie. Zadaniem szkół była wnikliwa analiza i opracowanie punktów dotyczących życia i morfologii miast i społeczności lokalnej w rozumieniu małej ojczyzny. Koordynatorem projektu była szkoła IES Baix Camp, Reus z Hiszpanii. W naszej szkole projekt realizowany był pod kierunkiem i opieką pani Dyrektor mgr Haliny Pasternak oraz nauczycieli : mgr Jowity Frąc ( koordynator) mgr Arkadiusza Nalepki, mgr Katarzyny Bronickiej, mgr Moniki Kosteckiej.

W roku rozpoczęcia realizacji projektów szkoła zmieniła swoja siedzibę. Intensywny rozwój szkoły ( m. in. powstanie nowych profili klas) uwypuklił problem lokalowy placówki.  W 1999 roku uchwała Zarządu Miasta Tarnowa szkole przekazano budynek przy alei  Solidarności 18. Obiekt należało wyremontować i przystosować do wymagań. Tego trudnego zadania podjęła się pani Dyrektor Halina Pasternak. Przystąpiono do modernizacji palcówki, poprawy estetyki szkoły i jej otoczenia. Dodatkowo udało się uzyskać sale w budynku przy Al. Solidarności 21 A . II Liceum pozostawało w tej siedzibie do 2003 roku. W związku ze zmianami organizacyjnymi tarnowskiej oświaty pojawiła się możliwość uzyskania nowej, większej siedziby, która rozwiązałby problem lokalowy. Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej z 3 kwietnia 2003 roku doszło do likwidacji Szkoły Podstawowej  Nr 6 przy ulicy Mickiewicza 16. Istniejące tu Gimnazjum Nr 3 zostało przeniesione do budynku przy Al. Solidarności 18, natomiast II LO oddano w użytkowanie budynek przy Mickiewicza.  Po przeprowadzce  w lipcu 2003 roku polepszyły się warunki lokalowe, niemniej jednak należało dokonać gruntownego remontu. Przeprowadzono remontu pionu sanitarnego i głównego wejścia do szkoły, odnowiono wszystkie sale lekcyjne i korytarze szkolne, zaadaptowano mieszkanie służbowe na gabinet higienistki, a pomieszczenia kuchenne na sale lekcyjne i bufet. Utworzono stanowisko portiera i pomieszczenia dla pracowników administracji, zadbano też o uczniów poprzez zakupienie szafek. Pani Dyrektor szkoły Halina Pasternak zadbała o to, aby sukcesywnie modernizować placówkę. Dokonano radiofonizacji szkoły, założono alarm, skomputeryzowano sekretariat , bibliotekę, pokój nauczycielski i administrację. Ostatnie lata to był czas wielu inwestycji i wzmożonej pracy, zmierzającej do poprawy estetyki i bezpieczeństwa w budynku: remont dachu, wymiana rynien i okien, założenie opaski izolującej wokół fundamentów szkoły, remont podłóg, sali lekcyjnych (m. in. zorganizowanie siłowni i sali fitness), założenie monitoringu(zewnętrznego i wewnętrznego), modernizacja pracowni przedmiotowych, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (m. in. tablic multimedialnych), uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej (komputer w każdej sali– e-dziennik). Wykorzystano na ten cel fundusze pozyskane od sponsorów, z dochodów własnych oraz pieniędzy z budżetu szkoły.

1 lutego 2004 roku II LO podpisało umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.

Na początku roku szkolnego 2004 / 2005 szkoła przystąpiła do polsko- niemieckiego programu Letnia Szkoła Turyngia – Małopolska. Celem programu było zapobieganie powstawaniu wśród społeczeństwa obywatelskiego grup zmarginalizowanych i słabych społecznie, tworzenie więzi kulturowej obu narodów.  Uczniowie szkoły realizujący program, pod kierunkiem  mgr marka Krawczyka, brali udział w warsztatach, mających na celu zintegrowanie  młodzieży z obu krajów. Zajęcia odbyły się w dworku  w Jeżowie, gdzie grupa artystów z Tarnowskiego Centrum Kultury  pod kierunkiem plastyka  Michała Poręby moderowała prace uczniów i nauczycieli w dwóch grupach tematycznych: Szukamy europejskich korzeni i Tworzymy Most Kulturowy. Kolejny etap miał miejsce a Bad Berku w Niemczech. Podsumowaniem programu był happening, w trakcie którego uczniowie wybudowali z kamieni oznaczonych własnymi symbolami wspólna drogi ku zjednoczonej Europie.

17 sierpnia 2005 roku na stanowisko wicedyrektorów ZSO Nr 2 powołano mgr Jadwigę Kuczek i mgr Beatę Klimkiewicz - Świder .

Od 2006 roku II Liceum Ogólnokształcące zaangażowało się z realizację projektów związanych z problematyką żydowską . W listopadzie  2006 roku rozpoczęto realizację najdłuższego projektu  Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. Bliżej siebie. Organizatorami projektu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Instytut Polski w Tel- Avivie. Początkowo koordynatorem projektu był mgr Arkadiusz Nalepka, od roku 2009 funkcje tę przejęła mgr Anna Lipińska. Koordynatorami ze strony izraelskiej byli: Rinat Savi ( 2007) i Avi Luzon ( 2010) W ramach projektu odbywały się spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. Spotkania miały charakter warsztatowy , młodzież wspólnie pracowała pod kierunkiem nauczycieli  II LO ( Jowita Frąc, Katarzyna Kawalec, Natalia Plichta, Dorota Wolak, Paula Pilarska, Barbara Poręba).

 Innym projektem, do którego w roku szkolnym 2006 / 20007 przystąpiło II LO był program edukacyjny Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki.  Projekt polegał na dokonaniu adopcji wybranego zabytku i otoczeniu go opieka. Uczniowie wybrali kwaterę rabinów na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Finałem projektu była uroczysta Adopcja, która odbyła się 19 czerwca 2007 roku w czasie obchodów Dni Pamięci Żydów Galicyjskich GALICJANER SZTETL  na cmentarzu żydowskim. W uroczystości wzięły udział władze miasta- prezydenta Ryszard Ścigała, przedstawiciele gminy żydowskiej , pracownicy Muzeum Okręgowego oraz przedstawiciele ambasady Izraela.

 Kolejny rok szkolny 2007/2008 przyniósł kolejne działania podejmowane przez nauczycieli II LO. Z inicjatywy pani mgr Ewy Okas  szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  Mam haka na raka  . Istota projektu było zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową . W czasie kampanii młodzież prezentowała wykłady w szkole, a w roku szkolnym 2010/2011 dodatkowo przygotowała wykład w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tarnowa i konferencję w Sali Lustrzanej. W czasie kolejnych edycji programu nawiązano współpracę z lekarzami ze szpitala im. Św. Łukasza  i szpitala im. Szczeklika, Ośrodkiem Programów Profilaktycznych w Tarnowie. Zespół II LO, podczas II edycji programu brał udział w warsztatach kreatywnych w Warszawie.

II Liceum , jako szkołą dbająca o wszechstronny rozwój uczniów i kształtująca postawy prospołeczne zaangażowała się w realizacje kolejnego programu profilaktycznego –Kampania Profilaktyczna -Złącze. Projekt dotyczył zapobiegania patologicznym zachowaniom wśród młodzieży. W ramach tego projektu uczniowie wraz z opiekunami ( Anna Lipińska, Anna Kumor- Wrona, Barbara Poręba) uczestniczyli w warsztatach , debacie oxfordzkiej Narkotyki mnie nie dotyczą oraz zorganizowali Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej pod hasłem Uzależnij się od czegoś dobrego !. Imprezę swa obecnością uświetnili pani Prezydent Tarnowa Dorota Skrzyniarz, dyrektor Wydziału Edukacji pan Stanisław Świerczek, Robert Malik kierownik Policyjnej Izby Dziecka i Jerzy Kuczkowski pracownik wydziału ds. nieletnich.

W czerwcu 2008 roku uczniowie II LO ukończyli projekt współfinansowany przez Unię Europejską Wspomnienia ocalone z ognia. W ramach tego projektu młodzież zbierała wspomnienia świadków zagłady tarnowskich Żydów. Uwieńczeniem ich pracy było wydanie przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie książki „ Wspomnienia ocalone z ognia”, w której znalazły się odnalezione przez uczniów wspomnienia mieszkańców Tarnowa z okresu likwidacji getta.

Od czerwca 2008 roku do tradycji szkoły weszła uroczystość wręczania medalu E pluribus unus  za wybitne osiągniecia naukowe uczniom kończącym edukacje w   II LO.

Nowy rok szkolny 2008/2009 przyniósł znaczący sukces uczniów . Drużyna II LO Oobex w składzie Filip Ropicki i Patryk Walkowicz , zajęła II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Europe Banks In Action Challege  w Brukseli, ponadto Grzegorz Zegar i Kamil Bardo , zajęli IV miejsce w ścisłym finale Europe Titan Challenge. Natomiast w sierpniu 2009 roku drużyna w składzie Mateusz Czekalski, Michał Papuga i Piotr Henczel  wzięli udział w finale Hewlett- Packard  Global Business Challenge rozegranym w Brazylii , gdzie zajęli V miejsce. Do zwycięstwa poprowadził uczniów pan Robert Zieliński.

W tym też roku swoją działalność rozpoczęło Bractwo Rycerskie Hetmana Jana Tarnowskiego, którego celem jest propagowanie sylwetki Patrona szkoły .

II Liceum Ogólnokształcące wielokrotnie włączało się w akcje miejskie, mające na celu poprawę jakości życia środowiska lokalnego w wymiarze ekologicznym. Stąd  od marca 2009 roku szkoła przystąpiła do  realizacji projektu Młodzi i odpowiedzialni- uczymy się rozmawiać i działać na rzecz środowiska.  Koordynatorkami projektu zostały pani Katarzyna Kawalec i Anna Lipińska. Ważnym elementem  Młodych i odpowiedzialnych było przeprowadzenie debat oxfordzkich.  II LO przeprowadziło pierwsza debatę 22 kwietnia 2009 roku- postęp technologiczny jest ważniejszy niż ochrona środowiska . Efektem programu stało się utworzenie  LEK-ów, czyli Lokalnych Klubów Ekologa. W ramach realizacji zadań projektowych zorganizowano grę miejską Eko- gra. Finałem całego projektu była konferencja Rozmawiamy o nas i środowisku , która odbyła się w grudniu 2010 roku w Auli PWSZ . W trakcie tego spotkania  pani Katarzyna Kawalec wraz z uczniami  moderowała dyskusje panelową .

Od 1 września 2009 roku w II LO młodzież rozpoczęła naukę w klasie o profilu psychologicznym. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi pani psycholog Paula Pilarska zorganizowała Powiatowy Konkurs Psychologiczny pt. Asertywność- szanuję siebie, szanuję innych pod honorowym patronatem Kuratora Małopolskiego.

Od 2010 roku II LO rozpoczęło współpracę ze Starostwem Tarnowskim i przewodniczącym Rady Miasta Tarnowa panem Ryszardem Żądło w zakresie propagowania sylwetki Jana Tarnowskiego – Wielkiego Tarnowianina i Patrona Liceum. Uczniowie skupieni w Bractwie  współorganizowali konferencję Tarnów- dziedzictwo rodu Tarnowskich, która odbyła się 18 marca 2010 roku.  W konferencji wziął udział potomek Jana Tarnowskiego, z którym młodzież miała okazje się spotkać. W trakcie uroczystości uczennica II LO Kinga Matela odebrała nagrodę za zajęcie I miejsca w Międzypowiatowym konkursie Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu.

W 2009 roku pani Dyrektor Halina Pasternak podjęła  działania, aby w szkole utworzyć klasy z matura międzynarodową. Wprowadzenie programu Matury Międzynarodowej było naturalna konsekwencją rozwoju działających już w szkole klas dwujęzycznych na poziomie gimnazjalnym i licealnym.

 Rok szkolny 2010/2011 był uwieńczeniem tych starań. We  wrześniu 2010 roku nastąpiło otwarcie klasy Pre IB. Teraz  szkoła rozpoczęła starania o uzyskanie akredytacji International Baccalaureate Organization ( Matura Miedzynarodowa).  Działania podjęte przez panią Dyrektor, koordynatorkę mgr Marię Trojanowską oraz grono pedagogiczne zakończyły się sukcesem – 16 maja 2011 szkoła otrzymała akredytację, co było niewątpliwym  sukcesem.

II Liceum Ogólnokształcące jest jedyną publiczna szkołą w Małopolsce z możliwością zdawania matury międzynarodowej.

W tym też roku szkolnym szkoła otrzymała także certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej polityki Bezpieczeństwa.

Celem podejmowanych działań było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale również w środowisku, kształtowanie świadomości współistnienia w społeczności szkolnej i lokalnej, uświadomienie konieczności przestrzegania zasad, promowanie pozytywnych zachowań oraz zdrowego stylu życia. II Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne przystąpiły do projektu we wrześniu 2009 roku. W ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w dniu17.03.2010 r. odbyło się spotkanie zespołu redagującego Zintegrowany Plan Działania, w którym uczestniczyli: Halina Pasternak – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Tarnowie, Urszula Blicharz – Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Iwona Wiatr – przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, Anna Zygucka – pedagog szkolny,

Paula Pilarska – psycholog szkolny, Ewa Kawa – przewodnicząca Rady Rodziców, Małgorzata Klich – koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole, Olga Godek i Krzysztof Januś – przedstawiciele samorządu uczniowskiego, młodszy aspirant Robert Kozak – asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Tarnowie. W wyniku wizytacji przeprowadzonej w dniu 18 maja 2010 r. przez zespół certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Oceniano nie tylko działania profilaktyczno-wychowawcze realizowane przez szkołę, ale także obszar organizacyjny, infrastruktury i techniczny, które to również stanowią o poczuciu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

23 września 2010 r. Pani Dyrektor Halina Pasternak wraz z pedagogiem szkolnym Anną Zygucką oraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego Krzysztofem Janusiem, odebrała z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzeja Rokity certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.To nie jedyny tytuł , jaki szkoła otrzymała  w roku 2010/2011.

21 marca 2011 roku II LO przyznano tytuł: Szkoła Odkrywania Talentów. Na rok 2011 przypadła 450 rocznica śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego. Uczniowie oraz członkowie Bractwa Hetmana wraz z władzami Miasta zaangażowali się  w przygotowanie rocznicowych obchodów na tarnowskim rynku. Finałem uroczystości stał się wyjazd młodzieży II LO na Ukrainę do Obertyna, gdzie wraz z władzami Miasta oraz starostwa uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej wiktorii obertynskiej.

 

Minęło kolejne 10 lat działalności II Liceum. Szkoła się rozwinęła się , stworzyła jeszcze  lepsze warunki do nauki, przygotowała kolejne pokolenie młodzieży do życia we współczesnym świecie. Przyszedł też  czas na podsumowanie. Mija 110 lat od początku funkcjonowania szkoły . W październiku 2010 roku zostaje powołany Komitet Organizacyjny i Komitet Honorowy w związku z jubileuszem 110- lecia II Liceum i 10 –lecia Gimnazjum. Podjęto również  kroki, zmierzające do powstania stowarzyszenia, które wspierałoby dalszą działalność szkoły. 14 grudnia 2010 roku z inicjatywy pani dyrektor Haliny Pasternak oraz absolwentki, a obecnie nauczycielki tej szkoły Marty Rodo odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO. W skład Komitetu weszli: pani Dyrektor  Halina Pasternak, Marta Rodo i Piotr Sak.   28 kwietnia 2011 roku na kolejnym zebraniu wybrano Zarząd Stowarzyszenia, do którego należą: Marta Rodo - prezes oraz wiceprezesi: Jadwiga Starzec, Grzegorz Światłowski.

Kółka i organizacje - historia

Wykonanie: Kamil Czarnecki · Projekt graficzny: Maciej Mortek
edunet bip moodle poczta